هفتم شهریور ماه هزار و سیصد و نود و پنج

بگذار ابر سرنوشت هر چه می‌خواهد ببارد ما چترمان خداست.

 

 

Responsive Portfolio Powered By Weblizar