چهارم مهر ماه هزار و سیصد و نود و پنج

تفاوت بین یک آدم موفق با دیگران، کمبود استعداد یا اطلاعات نیست بلکه کمبود اراده است.

Responsive Portfolio Powered By Weblizar