هشتم خرداد ماه هزار و سیصد و نود و پنج

اگر كسي احساس كند كه هرگز در زندگي دچار اشتباه نشده،

اين بدان معني است كه هرگز به دنبال چيزهاي تازه در زندگيش نبوده است.

 

 

Responsive Portfolio Powered By Weblizar