یکم بهمن ماه هزار و سیصد و نود و شش

گاهی وقت ها باید بدترین درد ها را بکشید تا بهترین اتفاقات برایتان بیافتد.

 

 

 

 

آرشیو جملات

یکم بهمن ماه هزار و سیصد و نود وشش

گاهی وقت ها باید بدترین درد ها را بکشید تا بهترین اتفاقات برایتان بیافتد.


سی ام دی ماه هزار و سیصد و نود و شش

برای خودت زمان صرف کن، خودت را دوباره شارژ کن و قوی‌تر از قبل برگرد.


بیست و هشتم دی ماه هزار و سیصد و نود و شش

این که بعد از هر شکست چطور برمی‌خیزیم، چیزیست که شخصیت ما را تعریف می‌کند.


بیست و هفتم دی ماه هزار و سیصد و نود و شش

زندگی چنان معلم خوبی است که وقتی درسی را یاد نمی‌گیری آن را تکرار می کند.


بیست و ششم دی ماه هزار و سیصد و نود و شش

زمان مثل رود است، شما نمی توانید آب را دوباره لمس کنید چون جریانی که گذشت دیگر باز نمی گردد.


بیست و پنجم دی ماه هزار و سیصد و نود و شش

بهترین نوع آمادگی برای فردا این است که امروز همه تلاشت را بکنی.


بیست و چهارم دی ماه هزار و سیصد و نود و شش

اگر درجریان رودخانه صبرت ضعیف باشد هر تکه چوبی مانعی عظیم بر سر راهت خواهد شد.


بیست و سوم دی ماه هزار و سیصد و نود و شش

مشکل از آنجایی شروع شد که سطح درآمد بعضی ها از سطح فرهنگشان جلو زد.


بیست و یکم دی ماه هزار و سیصد و نود و شش

توانایی مشاهده کردن بدون قضاوت کردن، بالاترین نوع هوشمندی است.


بیستم دی ماه هزار و سیصد و نود و شش

هر چیزی که به قیمت از بین رفتن آرامش تموم شود، زیادی گران است؛ رهایش کنید.