سی و یکم مرداد ماه هزار و سیصد و نود و شش

بهترین راه برای پرهیز از ناامیدی این است که از هیچکس هیچ انتظاری نداشته باشی.

 

آرشیو جملات

نوزدهم مرداد ماه هزار و سیصد و نود و شش

آن قدر قوی باش تا هر روز با زندگی رو به رو شوی.


هجدهم مرداد ماه هزار و سیصد و نود و شش

خدایا مرا ببخش بخاطر تمام درهایی که کوبیدم و خانه تو نبود…


هفدهم مرداد ماه هزار و سیصد و نود و شش

مردم هرگز خوشبختی خود را نمی‌شناسند اما خوشبختی دیگران همیشه در جلوی دیدگان آنهاست.


شانزدهم مرداد ماه هزار و سیصد و نود و شش

اگر جرات زدن حرف حق را نداری، لااقل برای کسانی که حرف ناحق می‌زنند،دست نزن.


پانزدهم مرداد ماه هزار و سیصد و نود و شش

ثروتمند نیستید تا زمانی که چیزی داشته باشید که پول قادر به خریدنش نباشد.


چهاردهم مرداد ماه هزار و سیصد و نود و شش

در آسانی‌ها خدا را بخوان تا در سختی ها صدایت برایش نا آشنا نباشد.


دوازدهم مرداد ماه هزار و سیصد و نود و شش

گاهی خدا آن قدر صدایت را دوست دارد که سکوت میکند که تو بارها بگویی خدای من…


یازدهم مرداد ماه هزار و سیصد و نود و شش

به شنیدن عادت کن؛ خواهی دید که از سخن ابلهان نیز سود خواهی جست.


دهم مرداد ماه هزار و سیصد و نود و شش

هر طوفانی در زندگیتان، یک رنگین کمان را به دنبال دارد.


نهم مرداد ماه هزار و سیصد و نود و شش

کسی را قضاوت نکنید تنها به دلیل این که نوع گناهانش با گناهان شما فرق دارد!