یکم بهمن ماه هزار و سیصد و نود و شش

گاهی وقت ها باید بدترین درد ها را بکشید تا بهترین اتفاقات برایتان بیافتد.

 

 

 

 

آرشیو 95

بیست و نهم اسفند ماه هزار و سیصد و نود و پنج

پروردگارا…
از روز تولدم تا به امروز، تو بارها و بارها به بهترین نوع ممکن خدایی ات را به ما اثبات کرده ای،
مهربان پروردگارا…
کمکمان کن ما نیز بتوانیم ذره ای از بندگی و انسان بودنمان را به تو اثبات نماییم.
پیشاپیش نوروز سال یکهزار و سیصد و نود و شش بر شما و بر همه مخلوقات عالم مبارک باد.
احمد نیک فرمان مطلق


بیست و هشتم اسفند ماه هزار و سیصد و نود و پنج

اگر مردم به رویاهای شما نمی خندند، رویاهای شما به اندازه ی کافی بزرگ نیست! (بیل گیتس)


بیست و ششم اسفند ماه هزار و سیصد و نود و پنج

بخشودن کسی که به تو بدی کرده تغییر گذشته نیست، تغییر آینده است. (گاندی)


بیست و پنجم اسفند ماه هزار و سیصد و نود و پنج

هر از گاهی خودت را از خودت طلب کن؛ شاید گم شده باشی.


بیست و چهارم اسفند ماه هزار و سیصد و نود و پنج

بالاتر از همه چیز این است که با خودمان صادق باشیم.


بیست و سوم اسفند ماه هزار و سیصد و نود و پنج

یادمان باشد که از خدا فقط خدا را بخواهیم چرا که از خدا غیر از خدا خواستن، کم خواستن است.


بیست و دوم اسفند ماه هزار و سیصد و نود و پنج

ایمان نیرویی است فراتر از منطق.


بیست و یکم اسفند ماه هزار و سیصد و نود و پنج

غیرممکن ها را انجام دادن، نوعی لذت است.


نوزدهم اسفند ماه هزار و سیصد و نود و پنج

هرگز شکست نخوردن نشانه ی پیشرفت نیست.


هجدهم اسفند ماه هزار و سیصد و نود و پنج

من به دنیا آمده ام تا متفاوت باشم…