بیست و پنجم مهر ماه هزار و سیصد و نود و شش

هرگز از چیزهایی که واقعا می خواهید دست نکشید. صبر کردن سخت است ،

اما حسرت خوردن خیلی سخت تر است.

آرشیو 96

دوازدهم مهر ماه هزار و سیصد و نود و شش

اجازه ندهید دیروز وقت امروز شما را بگیرد.


یازدهم مهر ماه هزار و سیصد و نود و شش

اشتباهات برای آموختن است، نه تکرار آن.


دهم مهر ماه هزار و سیصد و نود و شش

به یاد داشته باشید، هیچ عقابی با کبوترها پرواز نمی‌کند.


ششم مهر ماه هزار و سیصد و نود و شش

موفقیت به معنای بی عیب و نقص بودن نیست، موفقیت یعنی پیشرفت کردن.


پنجم مهر ماه هزار و سیصد و نود و شش

شاد کردن قلبی با یک عمل بهتر از هزاران سر است، که به نیایش خم شده باشد.


چهارم مهر ماه هزار و سیصد و نود و شش

آدم های ثروتمند برای سه نسل برنامه ریزی می‌کنند، آدم های فقیر برای آخر هفته‌شان برنامه ریزی می‌کنند.


سوم مهر ماه هزار و سیصد و نود و شش

هرگز زندگی‌تان را بر اساس توقعات دیگران پیش نبرید.


دوم مهر ماه هزار و سیصد و نود و شش

ترس از اینکه دیگران راجع به ما چطور فکر می‌کنند، بزرگ‌ترین زندانیست که انسان‌ها در آن زندگی می‌کنند.


یکم مهر ماه هزار و سیصد و نود و شش

سه چیز را نمی‌شود طولانی مدت پنهان کرد : ماه، خورشید و حقیقت.


سی ام شهریور ماه هزار و سیصد و نود و شش

آنان که به اوج می‌اندیشند راه پرواز را خواهند یافت.