بیست و یکم آذر ماه هزار و سیصد و نود و شش

به هر چه بينديشي همان مي شوي، هر چه احساس كني جذب مي كني و هر چه تصور كني خلقش مي كني.


 

 

 

آرشیو 96

هشتم آذر ماه هزار و سیصد و نود و شش

نتیجه زندگی، چیزهایی نیست که جمع می‌کنیم بلکه قلب هایی است که جذب می‌کنیم.


هفتم آذر ماه هزار و سیصد و نود و شش

 مادامي که تلخي زندگي ديگران را شيرين مي‌کني، بدان که زندگي مي‌کني.


ششم آذر ماه هزار و سیصد و نود و شش

از قضاوت کردن دست بکش تا آرامش را تجربه کنی.


پنجم آذر ماه هزار و سیصد و نود و شش

از عارف کاسبی پرسیدند: چگونه در این کوچه پرت و بی عابر کسب روزی میکنی؟

گفت: آن خدایی که فرشته مرگش، مرا در هر سوراخی که باشم پیدا می کند، چگونه فرشته روزیش مرا گم می کند.


چهارم آذر ماه هزار و سیصد و نود و شش

برای تلفظ کوتاهترین کلمه “بله” یا “نه” خیلی بیشتر از یک نطق باید فکر کرد.


دوم آذر ماه هزار و سیصد و نود و شش

وقتی انسان آرامش را در خود نیابد، جستجوی آن در جای دیگر کار بیهوده‌ای است.


یکم آذر ماه هزار و سیصد و نود و شش

رقابت تا زمانی پسندیده است که کار به حسادت نکشد.


سی ام آبان ماه هزار و سیصد و نود و شش

همیشه از هر آدمی به اندزه شعورش انتظار داشته باشید اینطوری کمتر عذاب  می‌کشید.


بیست و نهم آبان ماه هزار و سیصد و نود و شش

هرگز از کسی که همیشه با من موافق بود، چیزی یاد نگرفتم.


بیست و هفتم آبان ماه هزار و سیصد و نود و شش

بهترین چیزی را که دوست دارید درباره شما بگویند، درباره مردم بگویید.