یکم تیر ماه هزار و سیصد و نود و شش

با آدم هایی صحبت کنید که باعث می شوند دنیا را از دریچه ای متفاوت ببینید.

آرشیو 96

بیست و یکم خرداد ماه هزار و سیصد و نود و شش

دنبال احترام باشید نه توجه، که احترام ماندگارتر است.


بیستم خرداد ماه هزار و سیصد و نود و شش

انگیزه باعث می شود شروع کنید، انضباط باعث می شود ادامه دهید.


هجدهم خرداد ماه هزار و سیصد و نود و شش

حواستان باشد که ضعف هایتان را به چه کسی می گویید،

بعضی افراد به دنبال فرصت هستند تا از ضعف هایتان علیه خودتان استفاده کنند.


هفدهم خرداد ماه هزار و سیصد و نود و شش

هرگز زندگی تان را بر اساس توقعات دیگران پیش نبرید.


شانزدهم خرداد ماه هزار و سیصد و نود و شش

از شکست خوردن نترسید، از تلاش نکردن بترسید.


سیزدهم خرداد ماه هزار و سیصد و نود و شش

به آدم‌ها نقشه ها و برنامه هایتان را نگویید، نتایج را به آن‌ها نشان دهید.


یازدهم خرداد ماه هزار و سیصد و نود و شش

اشتباهی که بیش‌تر از یک بار تکرار شود، انتخاب است نه اشتباه.


دهم خرداد ماه هزار و سیصد و نود و شش

آنقدر تلاش کنید تا اسطوره هایتان تبدیل به رقیبانتان شوند.


نهم خرداد ماه هزار و سیصد و نود و شش

کار‌های بزرگ زمان می‌برند،تسلیم نشوید.


هشتم خرداد ماه هزار و سیصد و نود و شش

مردان بزرگ، بزرگ به دنیا نمی‌آیند، آن ها با انضباط، شرف و پشتکار

تبدیل به یک آدم بزرگ می‌شوند.