بیست و یکم آذر ماه هزار و سیصد و نود و شش

به هر چه بينديشي همان مي شوي، هر چه احساس كني جذب مي كني و هر چه تصور كني خلقش مي كني.


 

 

 

آرشیو 94

پانزدهم اسفند ماه هزار و سیصد و نود و چهار

شاید درد من دلیل خنده‌ی کسی شود اما خنده من هرگز نباید باعث درد کسی شود.


سیزدهم اسفند ماه هزار و سیصد و نود و چهار

برای اصیل بودن کافی است دروغ نگویی.

آغاز اصالت خوب همین است که نخواهی چیزی باشی که نیستی.


دوازدهم اسفند ماه هزار و سیصد و نود و چهار

هیچگاه مایوس مباش زیرا ممکن است آخرین کلیدی که در جیب داری قفل را بگشاید. کورش کبیر


یازدهم اسفند ماه هزار و سیصد و نود و چهار

دوست بدار آنهایی را که در زندگی‌ات نقش داشتند نه آنهایی که برایت نقش بازی کردند.


دهم اسفند ماه هزار و سیصد و نود و چهار

سکوت سرشار از ناگفته‌هاست و نا‌گفته‌ها پربهاترین داشته‌هاست.


نهم اسفند ماه هزار و سیصد و نود و چهار

به یاد داشته باش آینده کتابی است که امروز می‌نویسی پس چیزی بنویس که فردا از خواندن آن لذت ببری…


هشتم اسفند ماه هزار و سیصد و نود و چهار

زندگی به من یاد داد برای داشتن آرامش و آسایش، امروز را با خدا قدم بردارم و فردا را به او بسپارم.


ششم اسفند ماه هزار و سیصد و نود و چهار

هرگاه واژه ی توقع را فراموش کردید، خواهید دید که چقدر دنیا زیباست.


پنجم اسفند ماه هزار و سیصد و نود و چهار

در داوری در مورد دیگران، عامه مردم بی آنکه مزدی بگیرند، اضافه کاری می‌کنند.


چهارم اسفند ماه هزار و سیصد و نود و چهار

عمر کوتاهتر از آن است که وقتت را برای تایید شیوه‌ی زندگیت از سوی دیگران تلف کنی…