یکم بهمن ماه هزار و سیصد و نود و شش

گاهی وقت ها باید بدترین درد ها را بکشید تا بهترین اتفاقات برایتان بیافتد.

 

 

 

 

موفق چیست و انسان موفق کیست ؟

به نام تو که بی تو هیچم

موضوع صحبت در تاریخ : ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۸۸

موفقیت چیست‌ و انسان موفق کیست؟

۱-چه ابزاری برای بدست آوردن موفقیت مورد نیاز است؟

۲-چگونه می‌توان ابزار مورد نیاز برای موفقیت را بدست آورد؟

۳-چرا درصد بسيار کمی از انسان‌ها موفق می‌شوند؟

۴-چه پندار، کردار و گفتاری موفقیت را غیر ممکن می‌کند؟

۵-خواب و خوراک چند درصد لازمه­ی موفقیت است؟

۶-خوشبختی چیست؟ و انسان خوشبخت کیست؟

۷-چه ابزاری برای بدست آوردن خوشبختی مورد نیازاست؟

۸-چگونه می‌توان ابزار مورد نیاز برای بدست آوردن خوشبختی را يافت؟

۹-چرا تعداد افراد موفق در دنیا هزاران هزار برابر افراد خوشبخت است؟

۱۰-آیا خوشبختی از درون به وجود می‌آید و یا از بیرون؟

موفقیت چیست و انسان موفق کیست؟

پیروزی در هرکاری را موفقیت می‌نامند. البته موفقیت انسان‌ها برحسب موقعیت و شرایط آن‌ها محاسبه می‌شود و فرد موفق به شخصی می‌گویند که شرایط زندگی وي از هر نظر بالاتر از۵۰% باشد.

چه ابزاری برای بدست آوردن موفقیت مورد نیاز است؟

۱-قدرت تفکر

۲-عادل بودن

۳-هدفمند بودن

۴-متعهد بودن

۵-معتبر بودن

۶-با اراده بودن

۷-پشتکار داشتن

۸-منضبط بودن

۹-دارا بودن قدرت ارتباطات

۱۰-قدرت مالی داشتن

چگونه می‌توان ابزار مورد نیاز برای موفقیت را بدست آورد؟

۱-چگونه می‌توان قدرت تفکر را بدست آورد‌؟

هر انسانی که بیاموزد هیچ کردار و گفتاری را بدون فکر انجام ندهد قطعا به قدرت تفکر خواهد رسید.

۲-چگونه می‌توان عدل را بدست آورد؟

در هر شرایطی و در هر زمینه‌ای خود را جای طرف مقابل قرار دادن.

۳-چگونه می‌توان هدفمند بود؟

در اعماق ذهن به مرگ ایمان داشته باشیم و بدانیم آمدن و رفتن ما، هرگز دست ما نبوده و نیست اما درست زیستن، در دست خودمان بوده و هست و ایمان داشته باشیم که غير ممكن است انسان بدون هدف بتواند درست زندگی کند.

۴-چگونه می‌توان متعهد بود‌؟

فقط و فقط کافی است که انسان برای شأن و شخصیت خود ارزش قائل باشد و شهامت دادن تاوان اشتباهات خود را داشته باشد و هر انسانی که این گونه باشد قطعاً متعهد خواهد شد.

۵-چگونه می‌توان اعتبار را بدست آورد‌؟

اعتبار انسان‌ها برحسب شخصیت آنها است و نه برحسب شرایط آنها و هر انسانی که برای کلام و شخصیت خويش ارزش قائل باشد، قطعاً فردی معتبر خواهد شد .

۶-چگونه می‌توان اراده را بدست آورد؟

باید اهداف و انگیزه‌هایی را انتخاب کنیم که بقدري برایمان ارزشمند باشند تا حاضر باشیم به خاطر آنها هر کاری را انجام داده و هر بهایی بپردازیم .

۷-چطور می‌توان پشتکار را بدست آورد؟

در ثانیه‌های زندگیمان به افرادی که چندین برابر ما سختی می‌کشند و کار انجام می‌دهند فکر کنیم و بدانیم که موفقیت ۳ اصل دارد:

۱-پشتکار    ۲- پشتکار    ۳- پشتکار

۸-چطور می‌توان منضبط بود؟

ارزنده‌ترین مسئله زندگیمان را شخصیت خود دانسته و احساسمان را بر اين مبنا بسازیم که بی‌انضباطی، ما را بی‌شخصیت كرده و کوچکترین بی‌شخصیتی را با از دست دادن ارزنده‌ترین الماس‌های دنیا برابر بدانیم .

۹-چطور می‌توان قدرت ارتباطات را بدست آورد؟

در هیچ زمان و در هیچ جایگاهی ذره‌ای خود را برتر از دیگران ندانسته و دیگران را همان گونه که هستند بپذیریم و نه آن‌ گونه که ما می‌خواهیم باشند .

۱۰-چگونه می‌توان قدرت مالی را بدست آورد؟

هر انسانی که بیاموزد، آنچه را که درآمد خود می‌داند، نیمی از آن را از آن خود و نیم دیگر را فقط و فقط از آن رشد خود بداند و هرگز به خود اجازه برداشت از نیمه دوم را ندهد، قطعاً پس از مدتی به قدرت مالی خواهد رسید.

 

چرا درصد بسيار کمی از انسان‌ها موفق می‌شوند ؟

در دنیا تعداد اندكي از افراد ارزش‌های خود را بسيار ارزشمند انتخاب می‌کنند و اکثر انسان‌ها به چیزهای کوچک و بی‌ارزش، ارزش می‌دهند، درنتیجه برای رسیدن به موفقیت خود، تلاش چشمگيري نكرده و زود خسته می‌شوند و دست از تلاش بر می‌دارند؛ اما افرادی که ارزش‌های خود را ارزشمند انتخاب می‌کنند، غیر ممکن است که موفق نشوند.

چه پندار و کردار و گفتاری موفقیت را غیر ممکن می‌کند؟

۱-عقده‌هاي شخصيتي ۲- رودربایستی داشتن ۳- احساساتی بودن ۴- عصبی بودن ۵- داشتن صداقت با افرادی که شایستگی آن را ندارند ۶- تواضع بیش از اندازه ۷- احترام بیشتر از اندازه به دیگران ۸- صمیمیت بیش از حد با دیگران ۹- برای دیگران تصمیم گرفتن ۱۰- اعتماد صد در صد به غیر از خداوند داشتن

خواب و خوراک چند درصد لازمه‌ی موفقیت است؟

۱۰۰% افرادی که خواهان موفقیت هستند باید به مقدار و نوع آنچه که صرف می‌کنند توجه کامل داشته باشند و حتی‌المقدور خود را گرسنه نگه ندارند و هرگز آنقدر میل نکنند که نفس کشیدن را برای خود مشکل کنند و افرادی که کمبود خواب دارند باید خوب بدانند که کمبود خواب برابر با کمبود شعور معاش خواهد بود و حداقل ۵۰% بر پندار و کردار و گفتار انسان تأثیر می‌گذارد .

خوشبختی چیست؟ انسان خوشبخت کیست؟

خوشبختی از نظر افراد متفاوت است، اما در ذهن من خوشبختی در یک جمله “داشتن آرامش درونی و آرامش بیرونی” معنا می‌شود .

چه ابزاری برای بدست آوردن خوشبختی مورد نیاز است؟

۱-ايمان داشتن به قدرتی حمایت و هدایت کننده

۲-وجدان راحت

۳-ایمان داشتن به ناآگاهی خويش

۴-هرگز با حقیقت زندگی نکردن و بلکه با واقعیت زندگی کردن

۵-اشتباه کردن را حق مسلم خود دانستن

۶-هرگز خود را بزرگتر از آنچه که هستیم بیان نکردن

۷-نگران آینده نبودن

۸-دانسته سخن گفتن

۹-غیبت و بدگویی نکردن

۱۰-بدهکار نبودن

۱۱-شرایط مناسب برای امرار معاش داشتن

۱۲-بيش از حد به ديگران بها ندادن

چگونه می‌توان ابزار مورد نیاز برای خوشبختی را بدست آورد؟

۱-چطور می‌توانیم به قدرت حمایت و هدایت کننده، ایمان داشته باشیم ؟

فقط کافی است کمی از عقلمان استفاده کنیم و به وجود و قدرت خداوند پی برده و به آن ایمان داشته باشیم .

۲-چطور می توانیم وجدان راحت داشته باشیم؟

به نادانی خود ایمان داشته باشیم و آنچه را برای خود نمی پسندیم، هرگز برای دیگران نيز نپسندیم.

۳-چطور می‌توانیم به نادانی خود ایمان داشته باشیم؟

کمی از عقلمان استفاده کنیم و تشخیص دهیم آنچه را که نمی‌دانیم، میلیون‌ها برابر آنچه که می‌دانیم است .

۴-چطور می‌توانیم با حقیقت زندگی نکنیم و در عوض با واقعیت زندگی کنیم ؟

حقیقت را برای همیشه در قلبمان نگه داریم و بدانیم واقعیت را چه بخواهیم و چه نخواهیم باید بپذیریم، در غیر این صورت ادامه زندگی غیر ممکن است .

۵-چطور می‌توانیم اشتباه کردن را حق مسلم خود بدانیم؟

اول باید به نادانی خود ایمان بیاوریم و سپس تلاش کنیم تا بتوانیم در حد در کمال، درست را از غلط و خوب را از بد تميز دهیم و به لطف خداوند طوری زندگی کنیم تا هرگز کاری را که از نظرخودمان غلط و یا اشتباه دانسته، انجام ندهیم و آنچه را که نمی‌دانیم، حق مسلم خودمان بدانیم که خطا و یا اشتباه مي‌کنیم .

۶-چطور می توانیم طوری زندگی کنیم که هرگزخودمان را بالاتر از آنچه که هستیم بیان نکنیم ؟

در ثانیه‌های زندگیمان به این مسئله توجه داشته باشیم که فقط و فقط افرادی خود را بالاتر از آنچه که هستند بیان می‌کنند که سرشار از عقده و کمبود‌های درونی هستند و هرگاه خويش را بالاتر از آنچه هستیم بیان کنيم، خودمان را نيز جزو این افراد بدانیم و از اینکه جزو این گروه هستیم احساس حقارت کنیم تا بتوانیم در وجودمان تغییر به وجود آوریم .

۷-چطور می‌توانیم طوری زندگی کنیم که هرگز نگران آینده نباشیم؟

به لطف خداوند در لحظه و به بهترین نوع ممکن زندگی کنیم و بدانیم فقط و فقط حال است که آینده را می‌سازد و از نگران بودن، هرگز چیزی ساخته نشده و نخواهد شد و در لحظه‌های زندگیمان به این موضوع فکرکنیم که از روز ازل تا به امروز، فردا را هیچ کس نتوانسته پیش بینی کند و نخواهد توانست و بیاموزیم که لحظه‌ای بدون توکل زندگی نکنیم.

۸-چطور می‌توانیم دانسته سخن بگوییم؟

این جمله را در ذهنمان ثبت کنیم که ” یا سخن دانسته گو ای مرد عاقل یا خموش” و هرگز ­از آنچه که نمی‌دانیم احساس شرم نکرده اما از نادانسته سخن گفتنمان احساس شرم و حقارت کنیم .

۹-چطور می‌توانیم غیبت و بدگویی نکنیم؟

این جمله را در ذهنمان ثبت کنیم که “عاشقم برهمه عالم که همه عالم از اوست” و تمام افراد بد دنیا را به چشم مریض نگاه کنیم و نه بد؛ و هیچ گاه خودمان را آنقدر حقیر و کوچک ندانیم که غیبت و بدگویی کردن از یک فرد مریض برایمان لذت بخش باشد .

۱۰-چطور می‌توانیم بدهکار نباشیم؟

سه اصل را باید رعایت کنیم:

۱-هرگز بیش ازحدمان قدم بر نداریم.

۲-بیاموزیم که اول پول را بدست آورده و سپس آن را خرج کنیم.

۳-هرگز راحت طلب نباشیم و از انجام هیچ کار شرافتمندانه‌ای احساس شرم نکنیم.

۱۱-چطور می‌توانیم شرایط مناسب برای امرار معاش را بيابيم؟

کلمه امرار معاش از نظر من یعنی تأمین بودن انسان از نظر مالی، بعضی از افراد با درآمد ماهانه یکصد هزار تومان و برخي ديگر با درآمد ماهانه یکصد میلیون تومان تأمین هستند. باید بدانیم با چه مبلغی تأمین هستیم و اولین هدف زندگیمان را رسیدن به درآمد مورد نیازمان قرار داده و کلمه غیر ممکن را برای همیشه از ذهنمان پاک کنیم.

۱۲-چطور می‌توانیم بیش از اندازه به دیگران بها ندهیم‌؟

ایمان بیاوریم که خداوند از ما هم آگاه‌تر و هم توانا‌تر است و هرگز طوری رفتار نکنیم که بخواهیم بگوییم ما از خداوند فهمیده‌تر و یا تواناتر هستیم. به دیگران حتی عزیزترین افراد زندگیمان فقط و فقط تا اندازه‌ای بها دهیم که برایمان لذت بخش باشد.

چه پندار، کردار و گفتاری خوشبختی را غیر ممکن می‌کند ؟

۱- ایمان ضعیف داشتن ۲- انجام دادن کارهایی که برای خود نمی‌پسندیم ۳- بدون هدف بودن ۴- بی اراده بودن ۵- وابسته بودن حتی به کوچکترین چیزهای دنیایی ۶- خیانت کردن ۷- بدون برنامه زندگی کردن ۸- گفتن دروغی که شعور و انسانیتمان آن را رد می‌کند ۹- خرج بیشتر از دخل ۱۰- ترسو و بز‌دل بودن ۱۱- زورگویی به زیردستان ۱۲- سوء استفاده کردن ازدیگران ۱۳- بدگویی کردن ۱۴- باحقیقت زندگی کردن ۱۵- کوچکترین انتظاری از دیگران داشتن

چرا تعداد افراد موفق در دنیا هزاران هزار برابر افراد خوشبخت است؟

از نظر من حداقل ۹۹% درصد افراد دنیا هنوز به درک واقعی کلمه خوشبختی نرسیده‌اند و توانایی تشخیص تفاوت بین موفقیت و خوشبختی را ندارند و نمی‌دانند که موفقیت فقط و فقط اسم و رسم،  قدرت، شهرت و رفاه است و نه خوشبختي. موفقيت وسیله‌ای است برای رسیدن به خوشبختی و متأسفانه انسان‌ها دست آوردهای خود را خوشبختی می‌دانند وغافل از این هستند که: “خوشبختی دل نبستن به داشته‌ها است و نه به افزایش داشته‌ها” و به همین دلیل تمام زمان خود را صرف به دست آوردن می‌کنند و حاضر نیستند حتی مقدار اندكی از زمان خود را بگذارند تا بیاموزند به آنچه که دارند دل نبندند. به نظر من همین نوع تفکرات است که باعث شده تا افراد خوشبخت در دنیا انگشت شمار باشند.

آیا خوشبختی از درون به وجود می‌آید و یا از بیرون؟

امروزه اکثر افراد دنیا محتاج به نگاه دیگران شده‌اند و به نگاهی که خودشان به خودشان دارند توجهی ندارند. تا زمانی که انسان محتاج به نگاه دیگران است و کمبود تعریف و تحسین دیگران را دارد، چطور می‌تواند خوشبخت باشد و همین ضعف‌های شخصیتی است که باعث شده است تا اکثر افراد دنیا به غلط تصور کنند که هر چقدر از بیرون بیشتر مورد تأیید و تحسین باشند خوشبخت‌تر هستند؛ اما ازنظرمن این افراد خودشان را گول می‌زنند و در درون خود خوب می‌دانند که خوشبخت نیستند. این افراد محتاج هستند که دیگران بگویند خوشبخت هستند اما هرگز خوشبخت نبوده و نیستند؛ خوشبختی فقط و فقط زمانی به وجود می‌آید که انسان از درون احساس خوشبختی کرده و از درون مورد تأیید خود باشد و نه محتاج به تأیید و تحسین دیگران. انسان خوشبخت کسی است که بتواند درثانیه‌های زندگی به وجود خود عشق بورزد و از وجود خود لذت ببرد .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *