یکم بهمن ماه هزار و سیصد و نود و شش

گاهی وقت ها باید بدترین درد ها را بکشید تا بهترین اتفاقات برایتان بیافتد.

 

 

 

 

هجده جزوه براي بهتر زيستن

جزوه ۱ : آنان که لذت عشق بازی با آن بی نیاز را درک کرده اند عشق بازی با نیازمندان را عیش می دانند.

جزوه ۲ : آنچه که ما می گویم و آنچه که می شنویم چقدر در زندگی ما تأثیر گذار است؟

جزوه ۳ : انصاف چیست و فرد منصف کیست ؟

جزوه ۴ : برای رسیدن به خواسته هایمان چقدر تلاش می کنیم؟

جزوه ۵ : برای رسیدن به زیاد باید از کم ها گذشت.

جزوه ۶ : تکبرچیست و فرد متکبر کیست ؟

جزوه ۷ : جایگاه پول در زندگی کجاست؟

جزوه ۸ : چرا اکثر افراد دنیا قابل خریدن هستند؟

جزوه ۹ : چگونه اراده خود را قوی کنیم؟

جزوه ۱۰ : چگونه بیاموزیم به خواسته های نامعقول دیگران نه بگوییم؟

جزوه ۱۱ : چگونه روز خود را شب کنیم؟

جزوه ۱۲ : چگونه ظرفیتمان را زیاد کنیم؟

جزوه ۱۳: در زندگی جدی باشیم اما جدی نگیریم

جزوه ۱۴: سی نکته برای سرمایه‌دار شدن

جزوه ۱۵ : صبر چیست و صبور کیست ؟

جزوه ۱۶ : لذت های واقعی زندگی چه هستند؟

جزوه ۱۷ : معاشرت چیست؟

جزوه ۱۸ : موفقیت چیست و فرد موفق کیست ؟

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *